Muzej Sinj

facebook iconpratite nas
Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569
e-mail: muzej.cetinske.krajine1@st.htnet.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8 – 16 sati,

subota 8 – 13 sati,

nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Cijene ulaznica

(nismo u sustavu PDV-a):
odrasli: 10,00 kn
đaci i studenti: 5.00 kn
umirovljenici: 5,00 kn

Ulaznice ne plaćaju: predškolska djeca do 7 godine života; hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom

Načini plaćanja:

gotovina, voucher, virman

Fotografiranje:

fotografski aparati i video kamere smiju se koristiti samo uz prethodnu najavu (ne u komercijalne svrhe)

 

 • bodez.jpg
 • lule.jpg
 • mozaik.jpg
 • nosnja.jpg
 • sign.jpg
 • ukras.jpg
 • urna-sure.jpg
Administrator

Administrator

 1. Fototeka
 2. Dijateka
 3. Negativoteka
 4. Hemeroteka
 5. Dokumentacijski crteži
 6. Fond digitalnih i magnetskih zapisa
 7. Arhiv
 8. Konzervatorsko-restauratorski postupci

U stalnom su muzejskom postavu izložene Arheološka i Umjetnička zbirka. U lapidariju na otvorenome i u prizemlju Muzeja izloženi su kameni spomenici iz različitih stilskih razdoblja. Među izlošcima naročito su značajni antički spomenici, zastupljeni dijelovima arhitektonske dekoracije, epigrafskim spomenicima (stele, žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima) te figuralnim skulpturama među kojima se ističu kipovi rimskih božica Rome i Fortune iz Čitluka, antičkog Aequuma. Među kamenim spomenicima osobito su vrijedne stele iz 1. stoljeća iz Ruduše, na kojima uz ilirska imena nalazimo i posebne ukrasne motive. Osobito je značajan plutej oltarne pregrade iz Gale, čiji ga osebujni likovni tretman i ukrasni motivi zatvorenih koncentričnih kružnica čine jedinstvenim primjerom kasnoantičke plastike u unutrašnjosti rimske Dalmacije na prijelazu iz 6. u 7. stoljeće.

Zbirka plakata sastoji se od 106 jedinica digitalnog zapisa te obuhvaća plakate različite namjene, od muzejskih, galerijskih i sportskih plakata preko originalnih predložaka za plakate do turističkih plakata. U Zbirci su zastupljeni plakati hrvatskih autora i skupina kao što su Boris Ljubičić, Stipe Sikirica, Anton Vrlić, Bruketa-Žinić OM, Barchrach-Krištofić, Bopfrk, Profesionalci+ i dr.

Zbirka razglednica se sastoji od razglednica i dopisnica, preko kojih možemo pratiti razvoj fotografije i nakladništva u Sinju (braća Žanko, braća Dedić, Josip Bilić, Michael Čurković, N. Brainović, braća Buljan). Razglednice svjedoče i o suradnji sinjskih nakladnika s poznatim europskim tiskarskim kućama, primjerice, Purger & Co. iz Münchena, W. L. iz Budimpešte, Vittorio Stein iz Trsta, Minerva iz Praga, Cecami iz Italije. Sadržajem prikazuju pojedinosti iz života istaknutih osoba grada Sinja (Uroš Masovčić, Stjepan Celmić), ali i iz života poznatih osoba koje su svojim djelovanjem ostavile traga u hrvatskoj povijesti (obitelj Grisogono, don Mirko Davidović, prof. Josip Boko, fra Joakim Friganović). Razglednice izražajno i neposredno svjedoče o pojedinim segmentima življenja, preko njih možemo pratiti urbanistički razvoj te su neprocjenjiva građa za kulturnu baštinu i oslikavanje prošlosti grada Sinja i Cetinske krajine.

Zbirka oružja sadrži hladno oružje (jatagan, mačevi, sablje, bodeži, noževi, bajunete), vatreno oružje (pištolj, puške iz Prvoga i Drugoga svjetskog rata, strojnice, ručne bombe, okviri s metcima) i dijelove vojne opreme. U Zbirci se nalaze njemačke kacige te talijanska i padobranska kaciga iz Drugoga svjetskog rata. Važno je izdvojiti i puške raznih vrsta, od lovačkih pušaka preko vojničkih talijanskih do automatskih pušaka, poput njemačke puškostrojnice i talijanske strojnice iz prve polovice 20. stoljeća.

Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa sastoji se od 100 jedinica digitalnog zapisa. Sadržaj Zbirke obuhvaća odlikovanja iz Prvoga i Drugoga svjetskog rata te odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske i iz razdoblja socijalističke Jugoslavije (Orden rada, Orden zasluga za narod, Partizanska spomenica 1941.), medalje, plakete, priznanja, pečate i religijske medaljone. Predmeti uglavnom potječu iz 19. i 20. stoljeća.

Umjetnička zbirka datira od pedesetih godina prošlog stoljeća, a popunjavana je uglavnom donacijama i otkupima od umjetnika. Prevladavaju uljane slike, akvareli, grafike i skulpture različitih umjetnika, među kojima izdvajamo Stjepana Bakovića, Franu Šimunovića, Pavla Perića, Stipu Sikiricu, Antona Vrlića, Ivu Filipovića Grčića, Vladimira Vrljića Ankina, Zlatka Sirotića, Fedora Malančeca, Fadila Hadžića, Ivana Krstulovića, Dubravka Gjivana, Milu Skračića, Zlatka Sliškovića, Matu Šimundžu, Milu Prpu i Marka Gugića.

Zbirka fotografija i fotografskog pribora sadrži 4357 predmeta koji pripadaju vremenskom razdoblju druge polovice 19. i 20. stoljeću. Zbog svog je sadržaja (razna muzejska događanja, muzejska građa) određeni broj fotografija prebačen u sekundarni fond fototeku Muzeja Cetinske krajine. Zbirka čuva fotografije raznolikog sadržaja, s prikazom javnih događanja iz političkog, gospodarskog i kulturnog života u Sinju i okolnim mjestima u Cetinskoj krajini. Najstarije fotografije u Zbirci su portreti sinjske obitelji Grabovac iz 1879. godine. Unutar Zbirke posebnu cjelinu čine fotografije iz Drugoga svjetskog rata, primjerice, fotografije različitih skupina istaknutih partizana i boraca Desete dalmatinske brigade (Cetinske), portreti narodnih heroja i palih boraca, fotodokumentacija strijeljanja pripadnika Prvoga splitskoga partizanskog odreda u Sinju 1941. i fotodokumentacija ekshumacije strijeljanih partizana 1943. godine, kao i fotografije s proslave Dana Nezavisne Države Hrvatske u Sinju 1944. godine. Značajne su fotografije iz poslijeratnog razdoblja i foto albumi spomen obilježja iz Drugoga svjetskog rata. Vrijednu građu čine i fotografije s motivima pojedinih javnih i privatnih zgrada, trgova, parkova i mostova u Sinju i okolici, fotografije s promocija znanstvenih časopisa i knjiga te inicijativnih sastanaka, fotografije natpisnih ploča ulica i škola, fotografije s raznih obljetnica, proslava i godišnjih skupština te fotografije umjetničkih slika koje se čuvaju u crkvenim i privatnim zbirkama u Sinju. Zbirka sadrži i raznovrsnu fotografsku opremu i pribor.

Zbirka dokumenata sastoji se od 1510 predmeta. Sadržaj Zbirke obuhvaća raznoliku dokumentarnu građu od 19. stoljeća do danas. Okosnica je Zbirke građa koja se odnosi na Drugi svjetski rat, prikupljena većim dijelom u drugoj polovici 20. stoljeća, kad je osnovan i Muzej Cetinske krajine.
Vrijedan dio Zbirke čini tiskana i dokumentarna građa koja svjedoči o raznim događajima iz života političkih institucija, društveno-humanitarnih, kulturnih i trgovačkih organizacija iz prve polovice 20. stoljeća (međuratno razdoblje) i iz razdoblja Drugoga svjetskog rata. Najzastupljeniji su razni dokumenti koji uključuju dopise među mjesnim, općinskim i kotarskim narodnooslobodilačkim odborima, okružnice, potražnice, potvrde, naloge, proglase, naputke, zapise te mjesečna izvješća. Značajni su dokumenti prigodni sonet objavljen 1838. godine povodom održavanja svečane Alke u čast saskog kralja Fridrika Augusta II i prigodna pjesma u čast dolaska austrijskog nadvojvode Franje Karla u Sinj 22. listopada 1842. godine.
Važno je izdvojiti i originalnu arhitektonsko-građevinsku projektnu dokumentaciju Režije duhana u Sinju iz 1894. godine, izrađenu u Beču, koja obuhvaća prostorne planove, situacije, tlocrte, presjeke i druge nacrte.