Muzej Sinj

facebook iconpratite nas
Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569
e-mail: muzej.cetinske.krajine1@st.htnet.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8 – 16 sati,

subota 8 – 13 sati,

nedjeljom prema prethodnom dogovoru

Cijene ulaznica

(nismo u sustavu PDV-a):
odrasli: 10,00 kn
đaci i studenti: 5.00 kn
umirovljenici: 5,00 kn

Ulaznice ne plaćaju: predškolska djeca do 7 godine života; hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom

Načini plaćanja:

gotovina, voucher, virman

Fotografiranje:

fotografski aparati i video kamere smiju se koristiti samo uz prethodnu najavu (ne u komercijalne svrhe)

 

  • bodez.jpg
  • lule.jpg
  • mozaik.jpg
  • nosnja.jpg
  • sign.jpg
  • ukras.jpg
  • urna-sure.jpg
Administrator

Administrator

Adresa:

Muzej Cetinske krajine - Sinj

Andrije Kačića Miošića 5

21 230 Sinj

Telefon: +385 (0) 21 821 949

Telefon/Fax: +385 (0) 21 821 569

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Muzej Cetinske krajine – Sinj tradicionalno, od 2004. godine, sudjeluje u provođenju edukativnih programa u hrvatskim muzejima povodom Međunarodnog dana muzeja. Projekti se organiziraju u suradnji sa Sekcijom za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju pri Hrvatskom muzejskom društvu. U muzejske edukativne programe uključena su djeca predškolske, školske i srednjoškolske dobi te djeca s posebnim obrazovnim potrebama. Edukativna se djelatnost provodi putem različitih oblika djelovanja – kroz likovne kreativne radionice i vodstva posjetitelja po tekućim izložbama. Mladim je posjetiteljima tako omogućen interaktivni pristup i uvid u muzejsku građu.

radionica1

Cilj je muzejskih edukacija približiti djeci i mladima ulogu i značenje muzeja kao kulturne institucije. Kroz vizualno predstavljanje muzejskih predmeta koje kustosi pripremaju na zadanu temu, djeca kao najbrojniji muzejski posjetitelji još više spoznaju važnost kulturne baštine te im je omogućen interaktivni pristup i uvid u muzejsku građu kako bi se vrednovalo muzeje kao mjesta u kojima se čuva, izlaže, proučava i znanstveno valorizira materijalna i nematerijalna baština. Najvažnija je zadaća muzejskih edukacija graditi, proširivati i produbljivati spoznaje mladih u vrednovanju kulturne baštine svog zavičaja, a tome upravo pridonose aktivnosti, iskustva i metode suradnje između muzeja i djece.

 

U izradi

U izradi

Muzej Cetinske krajine - Sinj osnovan je 7. srpnja 1956. godine kao Gradski muzej - Sinj. Kako se djelatnost Muzeja odvijala na širem području grada Sinja te obuhvaćala područje cijele tadašnje sinjske općine, 1963. godine mijenja naziv u Muzej Cetinske krajine - Sinj. Od utemeljenja Muzej je smješten u istoj zgradi, spomeničkom objektu Palacina, koja je dio povijesnog sklopa s obližnjom tvrđavicom Kamičak. Cijeli kompleks izgrađen je početkom 18. stoljeća i zaštićeni je spomenik kulture te je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Prema vrsti građe Muzej je opći te regionalni prema teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti. Osnivač je Muzeja Cetinske krajine – Sinj Županija Splitsko-dalmatinska (Kl. oznaka: 023-03/94-01-64, Ur. broj: 532-03-3/1-94-03, Zagreb, 22.02.1994.). Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno odredbama Zakona o muzejima i drugim propisima, u okviru Sustava muzeja Republike Hrvatske utvrđenog Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske.
mck sinjMuzej Cetinske krajine – Sinj je središnje mjesto istraživanja i prezentiranja bogate kulturno-povijesne baštine Sinja i Cetinske krajine. Fundus muzejskih predmeta raspoređen je u 12 raznovrsnih muzejskih zbirki: Arheološka zbirka, Numizmatička zbirka, Kulturno-povijesna zbirka, Etnografska zbirka, Prirodoslovna zbirka, Zbirka oružja, Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa, Zbirka fotografija i fotografskog pribora, Zbirka dokumenata, Zbirka razglednica, Zbirka plakata te Umjetnička zbirka. Muzej posjeduje knjižnicu koja je namijenjena stručnom muzejskom osoblju, a otvorena je i za vanjske suradnike.

 

Adresa:

Muzej Cetinske krajine – Sinj / Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj
Telefon: +385 (0) 21 821 949
Telefon/Fax: (0) 21 821 569
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

prostor Muzeja: ukupno 586,57 m2
izložbeni: stalni postav 330 m2
povremene izložbe: 168,39 m2

 

STATUS: A

tip muzeja: opći
vrsta: županijski
djelokrug: lokalni
osnivač: Splitsko-dalmatinska županija
godina osnutka: 1956. godine
ravnateljica: Anita Librenjak

Misija je Muzeja Cetinske krajine - Sinj očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija arheološke, numizmatičke, prirodoslovne, etnografske, umjetničke, kulturno-povijesne i ostale građe spomeničke i muzejske vrijednosti s područja grada Sinja i Cetinske krajine.
Primarna je zadaća Muzeja Cetinske krajine – Sinj sustavno sabiranje, čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, restauriranje, konzerviranje i trajno zaštićivanje muzejske građe, ali i proučavanje te stručna i znanstvena obrada nepokretnih i pokretnih spomenika kulture – objekata, predmeta i dokumenata spomeničke, muzejske i baštinske vrijednosti značajnih za povijest i razvitak grada Sinja i Cetinske krajine. Zadaća je Muzeja i objavljivanje vlastitih publikacija – stručnih kataloga i kataloga izložbi, vodiča i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i dokumentaciji s područja Sinja i Cetinske krajine. Muzej također ima zadaću voditi kartoteku, fototeku i drugu dokumentaciju iz fundusa na području svog djelovanja, sustavno prikupljati, čuvati i obrađivati knjižni fond potreban za stručni i znanstveni rad Muzeja, održavati i organizirati stalne i povremene izložbe samostalno i u suradnji s drugim muzejima i ustanovama u zemlji i inozemstvu, brinuti se o registraturnom i arhivskom gradivu nastalom u radu Muzeja, promicati muzejsku struku suradnjom sa školama i drugim ustanovama te zainteresiranim pojedincima u skladu s Etičkim kodeksom za muzeje. Od iznimnog je značaja provoditi sustavna istraživanja na različitim područjima kroz suradnju sa znanstvenim institucijama te prikupljati građu u cilju njezine zaštite i očuvanja. Vizija Muzeja Cetinske krajine – Sinj temelji se na održivom i sustavnom proučavanju kulturne baštine sa ciljem da Muzej postane središnje referentno mjesto za stvaranje vrhunske baze podataka o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji sveukupne kulturne baštine grada Sinja i Cetinske krajine.

Anita Librenjak, dipl. arheologinja i povjesničarka umjetnosti
ravnateljica
kustosica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vedrana Gunjača Gašparac, prof. povijest umjetnosti i arheologije
viša kustosica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Daria Domazet, prof. povijesti i dipl. arheologinja
kustosica

Danijela Petričević Banović, diplomirana arheologinja i prof. povijesti
kustosica

 

ADMINISTRATIVNO- FINANCIJSKI I OPĆI POSLOVI
Knjigovodstveni servis RADAN IKS, Obrt za računovodstvo i financije, Odrina 10B, 21 230 Sinj

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

 

Pisanim putem, poštom na adresu:

Muzej Cetinske krajine - Sinj
Andrije Kačića Miošića 5
21 230 Sinj

 

putem elektroničke pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Usmeno:

Zahtjevom na zapisnik, radnim danom od 08.00-16.00 u prostorijama Muzeja, putem telefona na broj:
021/821 949; 021/821 569

POPIS INFORMACIJA MUZEJA CETINSKE KRAJINE - SINJ

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE MUZEJA CETINSKE KRAJINE - SINJ

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije možete preuzeti ovdje.
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje uvida možete preuzeti ovdje.